מיגון ואבטחה מערכות אזעקה

גלאי נפח למערכת Risco Commpact
90.00
גלאי מגנט למערכת Risco Commpact
0.00
מערכת אזעקה lightSYS
848.00
מרחיב אלחוטי לאזעקה LightSYS
350.00
אזעקה אלחוטית Commpact ריסקו
1500.00
מרחיב 8 אזור לאזעקה LightSYS
300.00
קיבורד LCD לאזעקה LightSYS
350.00
כרטיס IP לאזעקה LightSYS2
400.00
גלאי אלחוטי למערכת אזעקה RISCO
0.00
גלאי וילון למערכת Risco Commpact
0.00