תקשורת קווית טלפונים דקורטיביים

טלפון דקורטיבי PARAMOUNT 661
299.00 התקשרו