תקשורת קווית - טלפונים דקורטיביים

טלפון דקורטיבי PARAMOUNT 661
0.00 התקשרו