תקשורת קווית טלפונים למבוגרים

KX-TGE110 Panasonic
164.00 התקשרו
אלחוטי VTech SN6187 עם משיבון
399.00 התקשרו
SN1197A VTech
0.00 התקשרו
Geemarc CL400 מתצוגה
0.00 התקשרו